การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU -AFBE International Conference 2018

มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU -AFBE International Conference 2018 ภายใต้หัวข้อการประชุม “Creativity and Innovation for Smart Societies andSustainable Development” ในระหว่างวันที่ 15 – 16  มกราคม 2561 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thanksinuni.org