ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 2560

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 2560

ด้วย ในปีงบประมาณ 2560 ข้าราชการฯ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. ว่าที่ ร.ต.วิชัย โกศัลวัฒน์
  2. อาจารย์วรพจน์ โหรวิชิต
  3. อาจารย์อุบลวัลย์ อินทรปัญญา

ในการนี้ทางคณะฯ กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตบุคลากรทั้ง 3 ท่าน (ตามวัน-เวลา-สถานที่ดังกล่าว)

กำหนดการ