ข่าวกิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ  “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  นำโดยนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและกล่าวสดุดี ต่อจากนั้นชมวีดีทัศน์ของผู้เกษียน พิธีแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก และในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ  จำนวน ๓ ท่านคือ  ว่าที่ร.ต.วิชัย โกศัลวัฒน์  นายวรพจน์  โหรวิชิต และนางอุบลวัลย์  อินทรปัญญา

« 1 of 3 »