ข่าวรางวัล/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนายชุณหนพ พิณเสนาะ ได้รับรางวัลตำแหน่ง Best Performance

FRESHMEN DAY RMUTP 2017

ขอแสดงความยินดีกับนายชุณหนพ พิณเสนาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลตำแหน่ง Best Performance รับสายสะพาน โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร