คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดาของนางลัดดา แสงแก้ว

เนื่องด้วย นางวันดี แสงแก้ว เป็นมารดาของนางลัดดา แสงแก้ว ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โดยตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร (ศาลา 1) ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร (ศาลา 1) ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

– เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 รถออกเวลา 18.00 น.
– วันฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560   รถออกเวลา 16.00 น. 

หมายเหตุ บุคคลที่ประสงค์จะร่วมเดินทางไปฟังสวดอภิธรรมศพในวันและเวลาดังกล่าว ลงชื่อได้ที่งานอาคารและสถานที่ ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ก่อนเวลา 10.00 น.