ข่าว

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี