รัฐบาลออสเตรีย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน Ernest Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2561

รัฐบาลออสเตรีย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernest Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2561 เพื่อศึกษา ฝึกอบรม ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย  โดยทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. Post doctoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 – 4 เดือน
  2. Ph.D Grant (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี
  3. Sandwich Grant (ทุนดนตรี) ระยะเวลา 9 เดือน
  4. Music Grant (ทุนดนตรี) ระยะเวลา 9 เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนดังกล่าวได้ที่ www.grants.at หรือ www.asea.uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg และต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซต์ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561