ด่วน…ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1/2

ระบบ TCAS รอบ 1/2 (สำหรับ ม.6) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

[ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ]

กำหนดการสัมภาษณ์และประกาศผล
  • สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)
  • ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 12 มีนาคม 2561
  • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) กับ ทปอ. วันที่ 19-22 มีนาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  (26 มีนาคม 2561)
  • รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย.61)  ดูขั้นตอนการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
  • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (วันที่ 4-5 เม.ย.61) สถานที่ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ Facebook


ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันสิทธิ์ (สำหรับการสอบคัดเลือกระบบ TCAS ของนักเรียน ม.6)