ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์โควตา และระบบ Portfolio รอบที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา (ปวช.) และระบบ TCAS รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ศูนย์พระนครเหนือ)