ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ประมวลภาพกิจกรรม : สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระหว่างวันที่ ๑๒ –๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

« 2 of 2 »