ประชาสัมพันธ์ทุนการอบรมรัฐบาลอินเดีย

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ ร่วมกับ Ministry of External Affairs of India และสถาบันต่างๆ ในประเทศอินเดีย จักฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 4 หลักสูตร ประจำปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ณ ประเทศอินเดีย โดยรัฐบาลอินเดียจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไปกลับระหว่าประเทศ ผู้รับทุนจะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี และมีความรู้สามารถภาษาอังกฤษที่ดี โดยจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES หรือ TOEFL IELTS ที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 สำหรับทุนฝึกอบ และอย่างน้อยระดับ B2 สำหรับทุนศึกษาระดับอนุปริญญา ผลสอยจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

สำหรับรายละเอียดหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ท่านสามารถดูรายละเอียด วันรับสมัครและระยะเวลาการอบรม ได้ตามลิงค์รายละเอียดด้านข้าง รายละเอียด

ทั้งนี้ ผู้สนใจจะต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อรับสมัครทุนในหลักสูตรที่ท่านสนใจเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น พร้อมกับทำใบสมัครออนไลน์โดยเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครได้ที่ www.itecgoi.in เลือกหัวข้อ CP Secretariat ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-203-5000 ต่อ 43102