“รับตรง” สำหรับนักเรียนที่มีวุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียนที่มีวุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประเภทรับตรง ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
 2. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc.Industrial Materials Science)

ปฏิทินการรับสมัคร

 • รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ก.พ. – 20 มี.ค. 2561  คลิกเพื่อสมัคร
 • พิมพ์บัตรสอบ : 21-23 มี.ค.2561
 • สอบข้อเขียน : 7-8 เม.ย. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)
 • สอบสัมภาษณ์ : 18 เม.ย. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 27 เม.ย.2561
 • บันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบลงทะเบียน ชำระเงิน : 28 เม.ย. – 7 พ.ค.2561
 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2561 : 17-18 พ.ค.2561 ณ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร (D-Hall)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0-2836-3004 หรือ Facebook
 • สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท) โทร 0-2665-3777 ต่อ  6409