ข่าวกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ และนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนคร  นัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีขอขมาครู และรับฟังการเสวนาเรื่อง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” และกิจกรรมช่วงบ่ายนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบสถานประกอบการ