ข่าวกิจกรรม

โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการ ชั้น 3  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เล่นเกมส์ตอบปัญหาเพื่อรับของรางวัล  ฝึกการทำน้ำยาล้างจานจากผิวมะกรูด เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

« 2 of 2 »