ข่าวกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย) ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันจันทร์ที่ ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น ๒   โดยมีนายไพศาล การถาง เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณศรัณย์  ชุมไชโย มาเป็นวิทยากรบรรยาย “ประสบการณ์ แนวคิดด้านการเรียน การทำงานและเส้นทางสู่ความสำเร็จ”  ต่อจากนั้นคณาอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษา

« 2 of 2 »