ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   หากมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561  ให้ติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง และเสียค่าลงทะเบียน   สามารถคลิกดูรายละเอียดปฏิทินการฝึกอบรม