Event News

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ”ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ”ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับสมัครจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น สมัครฟรีได้ที่อีเมล์ panita@nstda.or.th (พนิตา ศรีประย่า)
หรือโทร. 02-564-7000 ต่อ 1301,1368,1381 (มือถือ 063-915-6656)

หมดเขตรับสมัคร 26 มีนาคม 2561