ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS-2 รอบโควตา (ใหม่)

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS-2 รอบโควตา (สำหรับ ม.6)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

[ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ]

กำหนดการสัมภาษณ์และประกาศผล
  • สอบสัมภาษณ์ และยื่นคะแนน GAT/PAT หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา  (วันที่ 18 เมษายน 2561) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)
  • ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 เมษายน 2561)
  • ผู้สมัครรับรหัสผ่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) กับ ทปอ. วันที่ 3-6 พ.ค.2561 …คลิก
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  (8 พ.ค.2561)
  • รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันที่ 9 – 15 พ.ค.2561ดูขั้นตอนการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
  • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (วันที่ 17 – 18 พ.ค.2561) สถานที่ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
  • ปฐมนิเนศนักศึกษาใหม่ (วันที่ 21-22 มิ.ย.2561) สถานที่ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ Facebook