เครื่องขึ้นเรือนชิ้นงาน 

ข้อมูลจำเพาะ : เป็นเครื่องอัดเรซิ่นเพื่อยึดชิ้นงาน สำหรับใช้ในการขัดแบบอัตโนมัติ, การปกป้องความเสียหายของชิ้นงาน, การป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้งาน และการขัดแบบ manual สามารถใช้กับแม่พิมพ์ขนาด 25,30,40,50 มิลลิเมตร และ 1 , 1.25 , 1.50  และ 2 นิ้วได้ ตั้งอุณหภูมิให้ความร้อนได้ตั้งแต่ 50 ถึง 200 องศาเซลเซียสโดยปรับละเอียด เพิ่ม – ลดที่ละ 10 องศาเซลเซียส สามารถตั้งเวลาในการให้ความร้อน (Heating) ได้ตั้งแต่ 1 ถึง20 นาที โดยปรับละเอียดช่วงละ 10 วินาที ตั้งเวลาในการหล่อเย็นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 20 นาที โดยปรับละเอียดช่วงละ 10 วินาที ปรับแรงดันได้ตั้งแต่ 80 ถึง 300 Bars โดยปรับละเอียดช่วงละ 5 Bar แม่พิมพ์มีขนาด 1.25นิ้ว

ความสามารถการในให้บริการ: อัดเรซิ่นเพื่อยึดชิ้นงาน สำหรับการขัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ

รายละเอียด                                        อัตราค่าบริการ
ตามความสามารถในการให้บริการ                 600 บาท/ชิ้นงาน