เครื่องทดสอบแรงกระแทกสำหรับพอลิเมอร์

ข้อมูลจำเพาะ:   

ทดสอบแรงกระแทกชิ้นงานพอลิเมอร์ แบบ Izod ตามมาตรฐาน ASTM D256
พลังงานกระแทก 1, 2.75 และ5.5 จูล
มุมทดสอบของค้อน 150 องศา
สามารถแปลงหน่วยในการแสดงผลเป็น J, kg-cm, และ lb-in ได้
หน่วยแสดงผล ค่าความละเอียด 0.01J

ความสามารถการให้บริการ:   ทดสอบแรงกระแทกชิ้นงานพอลิเมอร์ แบบ Izod

รายละเอียด                                   อัตราค่าบริการ
ตามความสามารถการให้บริการ              1,000 บาท/สูตร (ไม่เกิน 7 ชิ้นงาน)