เครื่องทดสอบแรงดึง

ข้อมูลจำเพาะ :      

Load  cell ขนาด 1 กิโลนิวตัน
Load  cell ขนาด 5 กิโลนิวตัน
อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานสำหรับทดสอบแรงดึง
อุปกรณ์ประกอบสำหรับทดสอบ Adhesive Tape Peeling Test
อุปกรณ์ประกอบสำหรับทดสอบแรงดัดแบบ Three Point Bending  Test
อุปกรณ์ประกอบการทดสอบแรงกด แผ่นกด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm.
ชุดตู้ควบคุมอุณหภูมิ สามารถทดสอบอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ -70 ถึง+280 องศาเซลเซียส
สามารถควบคุม และบันทึกผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความสามารถการให้บริการ :       

ทดสอบที่ Load cell ขนาด 1 กิโลนิวตัน
ทดสอบที่ Load cell ขนาด 5 กิโลนิวตัน

รายละเอียด                         อัตราค่าบริการ

ทดสอบแรงดึง                       400บาท/ชิ้นงาน
ทดสอบแรงดึง แบบ 3 จุด           กรณีใช้ตู้ควบคุม
ทดสอบแรงอัด                       600 บาท/ชิ้นงาน