เครื่องวัดความแข็งแบบร๊อกเวลล์

ข้อมูลจำเพาะ:
เป็นเครื่องทดสอบความแข็งหน่วยร็อคเวลที่ได้มาตรฐานการทดสอบสากลตาม ISO,JIS หรือ ASTM ซึ่งมีความแม่นยำสูงและค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ มีน้ำหนักกดขั้นต้น(Minor load) ขนาด 3 และ 10 kgf น้ำหนักกด (Test load) ดังนี้ 15 , 30 , 45 , 60 , 100 และ150 kgf สามารถแปลงจาก Rockwell เป็น Vickers  , Brinell และ Shore ตามSAE (J-417b) และ ASTM (E14) ได้วัดชิ้นงานทดสอบที่มีความสูง 155  mm. วัดชิ้นงานที่มีความลึกนับจากจุดศูนย์กลางของหัวกดได้ 155 mm. สามารถส่งข้อมูลออกทาง RS-232C และ Centronics ได้  หัวกดทดสอบแบบหัวบอล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 นิ้ว

ความสามารถการให้บริการ:  วัดค่าความแข็งแบบร๊อกเวลล์

รายละเอียด                             อัตราค่าบริการ

  • ค่าทดสอบ (3 จุด / ชิ้นงาน)        500 บาท/ชิ้นงาน
  • ค่าทดสอบจุดต่อไป                  140 บาท/จุด