กล้องถ่ายภาพความร้อน

ข้อมูลจำเพาะ :  กล้องถ่ายภาพความร้อนใช้ตัวตรวจจับความร้อนที่มีความละเอียด 320 x 240 พิกเซล หรือมากกว่า มีการควบคุมเสถียรภาพของอุณหภูมิ (temperature stabilized) และมีความละเอียด temperature stabilized (NETD) น้อยกว่า 45 mk ระยะโฟกัสไม่เกิน 40 เซนติเมตร ค่าความละเอียดทางความร้อน (thermal Sensitivity) น้อยกว่า 0.045°C ที่อุณหภูมิ 30°C ช่วงการวัดได้ระหว่าง -20°C ถึง +1,800°C

ความสามารถการให้บริการ :   ถ่ายภาพความร้อน(แบบพกพา)

รายละเอียด                                                      อัตราค่าบริการ
ตามความสามารถในการให้บริการ                              2,000 บาท/ชั่วโมง