เครื่องตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงถวามถี่สูง (UT)

ข้อมูลจำเพาะ: เป็นเครื่องตรวจสอบหาจุดบกพร่องในแนวเชื่อมและรอยร้าวในชิ้นงานโลหะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (อุลตร้าโซนิค) แบบ Phased Array 32:32 Elements ซึ่งสามารถดูผลการตรวจสอบทันที real-time และเก็บบันทึกผลได้ สามารถเลือกได้ในช่วง 0.2-25 MHz ระยะทดสอบ (Range) 50-20,000 mm. สามารถเก็บข้อมูล A-Scan ได้ 100% สามารถแสดงสัญญาณวิธีการตรวจสอบได้ 5 แบบคือ A-Scan, B-Scan, Sector Scan, TOFD และ CB-Scan , Sector Scan, TOFD และ CB-Scan สามารถเลือกการทดสอบ (Scan Type) ได้ 2 วิธีหรือดีกว่า คือ Linear Scan และ Sector Scan ในลักษณะรูปภาพ และ A-scan แบบ 100%  ความถี่ใช้งาน

ความสามารถการให้บริการ:   ตรวจสอบจุดบกพร่องในแนวรอยเชื่อมตรวจสอบรอยร้าวในชิ้นงานโลหะ

  • รายละเอียด                                                              อัตราค่าบริการ
    ค่าบริการตรวจสอบขั้นต่ำ                                               7,000 บาท
    (ไม่เกิน 3 เมตร สําหรับรอยเชื่อมหรือไม่เกิน 2,000 ตร.ซม. สําหรับชิ้นงานประเภทอื่นๆ)
  • ค่าบริการตรวจสอบรอยเชื่อมขั้นต่ำนอกสถานที่                         10,000 บาท
    (ไม่เกิน 4เมตร สําหรับรอยเชื่อมไม่เกิน 4,000 ตร.ซม. สําหรับชิ้นงานประเภทอื่นๆ)
  • ค่าตรวจสอบรอยเชื่อม                                                  2,000 บาท/เมตร
  • ค่าตรวจสอบชิ้นงานประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่รอยเชื่อม                       1,000 บาท/100 ตร.ชม.