ชุดอัดรีดชนิดเกลียวหนอนคู่

ข้อมูลจำเพาะ:   สกรู หมุนแบบทางเดียวกัน ความเร็วในการหมุนของสกรู 0 – 800 รอบต่อนาที ความดันสูงสุด 100 บาร์ ชุดวัดความดันในห้องหลอมเหลว 0 – 100 บาร์ อุณหภูมิห้องหลอมเหลว  สูงสุด 400 องศาเซลเซียส

ความสามารถการในให้บริการ :  เตรียมพอลิเมอร์คอมปาวด์
เตรียมพอลิเมอร์ผสม

รายละเอียด                                                     อัตราค่าบริการ

ตามความสามารถในการให้บริการ                             700 บาท/ชั่วโมง