กล้องจุลทรรศน์สำหรับงาน Bright field & Fluorescence Imaging

ข้อมูลจำเพาะ:

  • เลนส์วัตถุ เป็นระบบเเสงอนันต์ (IC2S –  Infinity Contrast & Color Corrected System) ชนิดพิเศษที่ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของสีแล้ว เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุด จากแสงที่ส่องผ่านเลนส์กำลังขยาย 5X, 10X, 20X, 40X และ 100X
  • ระบบไฟฟลูออเรสเซนต์ สามารถติดตั้งชุดกรองแสง (Filter cubic) สำหรับงานย้อม Fluorescence ได้ไม่ต่ำกว่า 6 Cubic พร้อมกัน และควบคุมระบบด้วยคอมพิวเตอร์
  • ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพขาวดำ เป็นกล้องดิจิตอลขาวดำความเร็วสูง ใช้ Chip รับภาพแบบ sCMOS ที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานกับกล้องจุลทรรศน์โดยเฉพาะ ขนาด Pixel size = 6.5µm x 6.5µm Frame rate = 100 fps ที่ความละเอียดสูงสุด (1920×1080) ของตัวกล้อง รองรับการทำ Binning 2×2, 4×4, 8×8
  • ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพสี เป็นกล้องดิจิตอลสีความละเอียดสูง สำหรับงานถ่ายภาพสี ความละเอียด 5 Megapixels (2560×1920) ใช้ Sensor แบบ CMOS ขนาด Pixel size = 2.2µm x 2.2µm Frame rate = 15 fps ที่ความละเอียดสูงสุด (2560×1920) ของตัวกล้อง รองรับการทำ Binning 2×2, 4×4, 8×8

ความสามารถการในให้บริการ:

  • รองรับการทำงานในระบบ Bright field Imaging สำหรับการเก็บภาพตัวอย่างต่างๆ บน Slide เช่นชิ้นเนื้อ (Histological Sections) หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆ (Microorganism)
  • รองรับการทำงานกับตัวอย่างที่ย้อมสีหรือมีการเรืองแสง Fluorescence ได้

รายละเอียด                                                                         อัตราค่าบริการ

  • การเตรียมชิ้นงานเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค                          1,200-5,000 บาท/ชิ้นงาน
  • การถ่ายภาพ ประกอบด้วยโหมด Bright field และ Fluorescence             900-2,400 บาท/ชั่วโมง
  • ค่าบริการวิเคราะห์ผล                                                                 2,000 บาท/ครั้ง