เครื่องผสมความเร็วสูง

ข้อมูลจำเพาะ:  เครื่องปั่นผสมพลาสติก กำลังความเร็วรอบในการหมุนผสม  มีความเร็วตั้งแต่ 0 -3,000 รอบ และมีปริมาตรบรรจุในการผสมวัตถุดิบสูงสุด 5 ลิตร

ความสามารถการให้บริการ: ใช้ในการผสมวัตถุดิบ เช่น ผงแป้ง , ผงสี , เม็ดพลาสติก และสารเติมแต่งให้ผสมเข้ากันก่อนนำไปผ่านกระบวนการขึ้นรูป

รายละเอียด                                                                    อัตราค่าบริการ
ใช้ในการผสมพอลิเมอร์กับสารเติมแต่ง หรือสารเสริมแรง                      200 บาท/ชั่วโมง