สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

Banner-Division of Science

PHYSICS
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (Sub-Division of Physics)
ติดต่อ 0-2836-3000 ต่อ  4630 หรือ  0-2836-3017 เบอร์ภายใน 4630


Chatchawalดร.ชัชวาล ศรีภักดี
Dr.Chatchawal Sripakdee
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail : chatchawal.s@rmutp.ac.th
ดร.วราวุฒิ พุทธให้
Dr.Waravut Puthai
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส์
E-mail : waravut.p@rmutp.ac.th
ดร.ไพศาล การถาง
Dr.Paisan Kanthang
ตำแหน่ง : คณบดี
E-mail : paisan.ka@rmutp.ac.th
tanattaผศ.ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล
Asst.Prof.Tanutta Amnuaywattanakul
E-mail : tanutta2008@hotmail.com
napathดร.ณภัทร อัลเบิตต์
Dr.Naphat Albutt
E-mail : naphat.c@rmutp.ac.th
CHEMISTRY
กลุ่มวิชาเคมี (Sub-Division of Chemistry)
ติดต่อ 0-2836-3000 ต่อ  4631 หรือ  0-2836-3018 เบอร์ภายใน 4631


siriratดร.สิริรัตน์ พานิช
Dr.Sirirat Panich
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิชาเคมี
E-mail : sirirat.pan@rmutp.ac.th
woravithchanผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
Asst.Prof.Dr.Woravith Chansuvarn
E-mail : woravith.c@rmutp.ac.th
sangweiผศ.สังเวย เสวกวิหารี
Asst.Prof.Sangwoei Sawekwiharee
E-mail : dumyai@hotmail.com
udomdjaผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม
Asst.Prof.Udomdeja Polyium
E-mail : udomdeja.p@rmutp.ac.th
thanapornนางธนาพร บุญชู
Mrs.Thanaporn Boonchoo
E-mail : paechem@yahoo.co.th
anchanaนางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์
Ms.Anchana Kuttiyawong
E-mail : anchanakae@yahoo.co.th
BIOLOGY
กลุ่มวิชาชีววิทยา (Sub-Division of Biology)
ติดต่อ 0-2836-3000 ต่อ 4630 หรือ 0-2836-3017 เบอร์ภายใน 4630


Prayuthนายประยุทธ สุวรรณศรี
Mr.Prayuth Suwansri
ตำแหน่ง : รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail : prayuth_su@rmutp.ac.th
อ.เพชรผศ.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
Asst.Prof.Petcharat Werukamkul
E-mail : petcharat.w@rmutp.ac.th