สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ 028363000 ต่อ 4627, 4628 หรือ 028363015 เบอร์ภายใน 4627, 4628

Manochนายมาโนช หลักฐานดี
Mr.Manoch Lakthandee
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
E-mail : mnl.dee@gmail.com
salakjitผศ.สลักจิต พุกจรูญ
Asst.Prof.Salakchit Pukjaroon
E-mail : p.salakchit5138@gmail.com
nutchamaiผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อำนวยพร
Asst.Prof.Natchamai Luckamnuyporn
E-mail : natchamai.l@rmutp.ac.th
warinthornดร.วรินธร บุญยะโรจน์
Dr.Varinthorn Boonyaroj
E-mail : varinthorn.b@rmutp.ac.th
Duangreutaiดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
Dr.Duongruithai Nicomrat
E-mail : duongruithai.n@rmutp.ac.th
pattarikaดร.ภัทริกา สูงสมบัติ
Dr.Pattarika Soongsombat
E-mail : patari24@gmail.com
kitiyotนายกิติยศ ตั้งสัจจวงศ์
Mr.Kitiyot Tungsudjawong
E-mail : kitiyot.t@rmutp.ac.th
woranuchนางสาววรนุช ดีละมัน (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
Ms. Woranuch Deelaman
E-mail : woranuch.d@rmutp.ac.th
kanawutดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
Dr.Kanawut Inkaew
E-mail : kanawut.i@rmutp.ac.th
supachaiนายศุภชัย หิรัญศุภโชติ
Mr.Sukphachai Hirunsukpachot
E-mail : sukphachai.h@rmutp.ac.th