รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา