รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา ครั้งที่ 8/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 7/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ครั้งที่ 6/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (ครั้งที่ 2)