ตารางห้องเรียน

ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ห้องเรียน 9301ห้องเรียน 9302ห้องเรียน 9303ห้องปฏิบัติการ 9305ห้องปฏิบัติการ 9306ห้องปฏิบัติการ 9403ห้องปฏิบัติการ 9405ห้องปฏิบัติการ 9406ห้องปฏิบัติการ 9408ห้องเรียน 9606ห้องเรียน 9901ห้องเรียน 9902ห้องเรียน 9903
ห้องปฏิบัติการ 9305
ห้องปฏิบัติการ 9306
ห้องปฏิบัติการ 9403
ห้องปฏิบัติการ 9405
ห้องปฏิบัติการ 9406
ห้องปฏิบัติการ 9408
ห้องเรียน 9606
ห้องเรียน 9901
ห้องเรียน 9902
ห้องเรียน 9903