ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิชาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1-14 พฤศจิกายน 2559

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์ จะสอบราคาครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อน ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 1 -14 […]