การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร […]

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าในการสร้างแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ GOOGLE FORM

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าในการสร้างแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ GOOGLE FORM ได้ดำเนินการจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ […]

โครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กรวิทยาศาสตร์ “ถ่ายภาพสวยก็รวยได้”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กรวิทยาศาสตร์ “ถ่ายภาพสวยก็รวยได้” เมื่อวันที่ […]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม […]