โครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปไวน์ และนมเปรี้ยวเพื่อสุขภาพจากเห็ด

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแรงร่วมใจจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมโดยอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  บุคลากรและนักศึกษาร่วมแรงร่วมใจจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคแจกจ่ายตามจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคณิตศาสตร์ชั้นสูงเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคณิตศาสตร์ชั้นสูงเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี […]

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขึ้นปีใหม่ 63

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]

งานแนะแนว พบนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนวการศึกษาร่วมกับงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าพบนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในวันที่ […]