ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รับตรง รอบ 2

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 3 […]

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรงรอบ 2) ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2559 […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2559 […]

ทำบุญเลี้ยงพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเช้า และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวัศุกร์ที่ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่  27 […]

ขอเชิญชมรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน” น้ำมันหอมระเหยไล่แมลงจากใบยาสูบ

Posted Posted in ข่าว

ขอ เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนการผลิตน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงจากใบยาสูบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

กิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาและกิจกรรมราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ […]