กำหนดการตรวจโรคและเอกซ์เรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ […]

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง  รอบ 2 […]

ประกาศผลการสอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง […]