สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม พ.ศ.2559

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง)  ปีการศึกษา […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา รอบ 3

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  กรณีพิเศษ […]

แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ กรณีพิเศษ(โควตา) ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมงาน 11 ปี RMUTP […]

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) รอบ 3

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคสมทบ) และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม(ภาคปกติ) […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(โควตา) รอบ 2

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) […]