เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0

Posted Posted in ข่าว

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 และแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดรับอุตสาหกรรม 4.0 […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง รอบ 3)

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ให้นักศึกษามารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์ […]

เลื่อนเวลาเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งเลื่อนเวลาเรียนปรับพื้นฐานโครงการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา […]

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ขอเชิญน้องๆ นักเรียนพื้นที่ใกล้เคียง […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รับตรง รอบ 3) ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2559 […]

เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

โครงการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  […]

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admissions และรับตรง รอบ 2 กรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ในระบบกลาง […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ Admissionและรับตรง รอบ 2 ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (Admissions) และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี […]

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศและตรวจโรค นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการตรวจโรคและเอกซเรย์ นักศึกษาใหม่  และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา […]

แจ้งกำหนดการศึกษาดูงานที่ม.สุรนารี

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอแจ้งให้บุคลากรทราบกำหนดการเดินทาง ระหว่างวันที่ […]