แจ้งนักศึกษารับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557  ให้มารับใบแสดงผลการศึกษา […]

ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี กรอกรายละเอียดในการปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง […]

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in ข่าว

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน ได้กำหนดจัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา […]

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ โควตา ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2559 […]

เชิญเข้าร่วมโครงการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากร

Posted Posted in ข่าว

ด้วย คณะกรรมการมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการโยคะสัญจรไปตามศูนย์ต่างๆ โดยที่ศูนย์พื้นที่ พระนครเหนือ […]

รายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 2-2557

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2557  ตามรายนามในเอกสารแนบ  […]

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภายใน ปฐมนิเทศภายใน(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำปีการศึกษา […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง รอบ […]