โครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กรวิทยาศาสตร์ “ถ่ายภาพสวยก็รวยได้”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กรวิทยาศาสตร์ “ถ่ายภาพสวยก็รวยได้” เมื่อวันที่ […]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม […]

โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา […]

การบรรยายหัวข้อ “Survey on Metrix Fixed Point Theory and Related Results” โดย Prof.Yeol Je Cho จากประเทศเกาหลีใต้

Posted Posted in ข่าว, ข่าวกิจกรรม

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ […]

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานการจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล ในรายวิชาการควบคุมมลพิษและการบำบัดของเสีย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม […]

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ […]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 เหรียญทองแดง

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนายเปรม เทียวมงคล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 […]