รับมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา […]

ขยายเวลารับสมัคร “รับตรง” สำหรับนักเรียนที่มีวุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีวุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี […]

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าว

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 ถึงวันที่ […]