ขอเชิญชวนประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

Posted Posted in Event News

สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร ขอเชิญชวนประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี […]

ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรสายวิชาการและสายสนับสนุน 3 หลักสูตร

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-9157528 […]

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

Posted Posted in Event News

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดสินเชื่อบ้านเพิ่มสุขเพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าชั้นดีของธนาคาร ดอกเบี้ย 2 ปีแรก  3.75% […]

ม.ศิลปากร ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR

Posted Posted in Event News

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ […]

ม.ศิลปากร ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบ e-GP ที่รุ่นที่ 1 – 3

Posted Posted in Event News

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร หลักเกณฑ์ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา มาเพื่อถึอปฏิบัติ

Posted Posted in Event News

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาและผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]

ม.บูรพา พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ

Posted Posted in Event News

ด้วยสมาคมศิษย์เก่า ม.บูรพา ให้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 […]

ม.ศิลปากร ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

Posted Posted in Event News

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ […]

ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

Posted Posted in Event News

ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฏหมายฮั้วประมูลงานราชการ (ปปช) […]