เปิดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและเปิดศูนย์เครื่องมือและบริการ (SISC)

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ […]

บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด และศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม เชียงใหม่

Posted Posted in mou, ข่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

ครม.ไฟเขียวตั้ง’กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม รับงบฯ 9.7 หมื่นล้าน

Posted Posted in ข่าว

  ครม.ไฟเขียวตั้ง’กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม รับงบฯ 9.7 หมื่นล้าน […]

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายหรรษธร เส็งสมุทร นางสาวกาญจนา […]

ขอความร่วมมือบัณฑิต ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

Posted Posted in ข่าว

ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน […]

ประกาศ เรื่องกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

Posted Posted in ข่าว

ขณะนี้มีข่าวการรับน้องที่รุนแรง  จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านดูแลกำชับนศ.รุ่นพี่อย่างเคร่งครัดถึงมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดกรณีรับน้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย รวมถึงการแอบไปรับน้องนอกมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ เพราะหากเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็ไม่พ้นความรับผิดชอบ ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ […]