ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ นเรศวร ครั้งที่ 3

Posted Posted in Event News

ขอเชิญชวนผู้สนใจนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร […]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย

Posted Posted in Event News

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD […]

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการฯ

Posted Posted in Event News

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 1 […]

ม.รังสิต ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 (ICAPH 2019)

Posted Posted in Event News

ด้วยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 (ICAPH […]

ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

Posted Posted in Event News

ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ […]

ม.รังสิต ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Posted Posted in Event News

ม.รังสิต ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 26 เมษายน […]