โครงการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตนล่าง กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตนล่าง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านศิลปะ – มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงศ์สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th/category/

 

ม.ราชภัฏนครราชสีมา เชิญชวนบุคลากรส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากท่านสนใจและประสงค์จะส่งบทความสามารถติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง โทร.044-009-009 ต่อ 3295 โทรสาร 044-272-939  และศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ หัวข้อ “ข่าววิจัยและบริการวิชาการ”  และสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปี 2562

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับทุน Hubert H.Humphrey North-Sourth Fellowship Program (HHH) ปี 2562 จำนวน 1 – 3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลางไปศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้หัวข้อ “Grants for Thais” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. (เวลาในประเทศไทย)

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน HHH ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง และมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 (IBT) หรือผลคะแนน (IELTS) อย่างน้อย 6.0
4. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา  ผู้ที่สนใจเพื่อศึกษาต่อ โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ประสงมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาและในสถานศึกษาระดับสูงของญี่ปุ่นจำนวน 32 ทุน ทุนสำหรับวิจัย จำนวน 15 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 ณ สถานทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

ศึกษารายละเอียด เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

มูลนิธิศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเป็นทุนสำหรับอาจารย์หนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและต้องการไปสอนภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออาจารย์ไทยเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล้วในการใข้ภาษาอังกฤษ รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันด้วยการเรียนในวิชาสาขาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง หรือที่ http://www.fulbrightthai.org/ ภายใต้หัวข้อ “Grant for Thai” และสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง ขอเชิญร่วมเสนอ “แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง ขอเชิญร่วมเสนอ “แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” โดยเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยส่งทางไปรษณีย์หรือ E-mail มาที่ นางสุพัตรา พันธุ์อำนวย e-mail: supattra@thaihealth.or.th

รายละเอียดหนังสือ : คลิกอ่าน

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านข้าว 8 องค์กร กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561″ ภายใต้หัวข้อหลักการจัดงาน คือ “การวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สกว.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ท่านใดที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.arda.or.th/registeronline/index.php หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 579 7435 ต่อ 2208
– กำหนดการการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council : CSC)

คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council : CSC)  เป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐาลจีน ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจัน จำนวน 7 ทุน  หากท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อผู้เข้ารับสมัครทุนการศึกษา ขอให้เสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

http://inter.mua.go.th/

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 6th International Conference for Science Educators and Teachers) ISET 2018

สมาคมวิทยาศาสตรศึกษา (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 6th International Conference for Science Educators and Teachers) ISET 2018 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ผู้ที่สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการตามวันเวลาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนและเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.seat.in.th/iset2018/home.htm หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02 649 5000 ต่อ 15324