ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

Posted Posted in Event News

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 […]

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563 

Posted Posted in Event News

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ […]

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 […]

รับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2562

Posted Posted in Event News

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างไทย – […]

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1

Posted Posted in Event News

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 […]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562

Posted Posted in Event News

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 […]

สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ

Posted Posted in Event News

สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ คาั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน […]

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ

Posted Posted in Event News

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ […]