มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 5”

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 5” (5th […]

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3th International […]

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

Posted Posted in Event News

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมประชุมวิชาการฯ

Posted Posted in Event News

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล (ศวฮ.) มีกำหนดจัดงาน Thailand […]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

Posted Posted in Event News

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 80th Anniversary […]

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

Posted Posted in Event News

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน International […]

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับคำขอรับความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562

Posted Posted in Event News

กระทรวงการต่างประเทศ องค์กรความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่น (japan Internation Agency: […]

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

Posted Posted in Event News

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ […]