โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระยะที่ 2 จ.ชลบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระยะที่ […]

พิธีปิดกีฬา “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 13

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์” […]

กิจกรรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระยะที่ 1

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

(วันนี้) 7 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ 3  กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร […]

โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมที่ ๑ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  ณ […]

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ […]

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร […]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน. ในงานขับเคลื่อน Thailand 4.0”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย […]

โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ […]