ข่าว

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน SX Sustainability Expo 2022

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน SX Sustainability Expo 2022

จัดงานโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network)

🗓 ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 – 2 ตุลาคม 2565   ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
📌 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีบริการรถบัสไป-กลับ จากมทร.พระนคร

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 21 กันายน 2565
ผ่านช่องทาง Google Form (double arrow down) หรือสแกน QR Code (double arrow down)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkGEkE88dFLxtk9T2OwsLKnY3R0YjA7I0XzOWaeYwxSm7vqA/viewform
นักศึกษาที่เข้าร่วมชมงาน SX Sustainability Expo 2022 ได้รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมง
บุคลากรได้รับเกียรติบัตรออนไลน์( E-Certificate)

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางไลน์ หรือได้เข้าชมเว็ปไซต์ที่ https://sustainabilityexpo.com/index4.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 31,691 total views,  413 views today