ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ทาง Google Meets

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานกิจการนักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ทาง Google Meets เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 นำโดยดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “เขียน Resume และเตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน” อาทิเช่น
(*) เทคนิคการทำ Resume อย่างง่าย ๆ
(*) ตอบคำถามสัมภาษณ์อย่างไรให้ WIN WIN
(*) การพัฒนาความถนัดของตนเองก่อนสมัครงาน

 10,925 total views,  85 views today