ข่าว

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ​2563 (รูปแแบบออนไลน์)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ​2563 (รูปแแบบออนไลน์) ผ่าน Google Meets ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 14.00 น. โดยพบกับอาจารย์ ดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืงธรรม  บรรยายหัวข้อ “เขียน Resume และเตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน”
ลงทะเบียนร่วมงานปัจฉิมได้ที่ Qr-Code รายเอียดร่วมงาน

 2,785 total views,  42 views today