ข่าว

ขยายเวลารับสมัคร!! โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา มทร.พระนคร ขยายเวลารับสมัครจากเดิม วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เป็น วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564  รายละเอียดการสมัครและวิธีการชำระเงินติดตามจากโปสเตอร์ที่แนบมา

 1,002 total views,  124 views today