ข่าว

ขอเชิญชวนนักวิจัยผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐร่วมนำเสนอผลงาน GNSS Ecosystem and Flying IoT Exhibition

ขอเชิญชวนนักวิจัยผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐร่วมนำเสนอผลงาน GNSS Ecosystem and Flying IoT Exhibition ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เวลส 9.00 – 16.00 น.