ข่าว

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและคลายปัญหาอาการออฟฟิศซินโดรม  ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้อ.ศรีวิไล  พวกน้อย ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อนัดหมายการใช้บริการนวดสุขภาพฯ  หรือติดต่อสอบถามด้วยตนเองที่ห้องพยาบาล ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

 2,693 total views,  63 views today