Event News

ขอเชิญชวนประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร ขอเชิญชวนประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งหน้าเฟซบุ๊กของหน่วยงานของท่าน ตลาดจนดำเนินการติดแบนเนอร์เว็บไซต์รางวัลพานแว่นฟ้า  www.parliament.go.th/phan  ประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย โทร 0 2244 2515-6